startsida för Osby tåg

Ekonomisk förening, samägd av det Lokala näringslivet
och Osby kommun med målsättning att:

  • Hantera frågor gällande logistiklösningar för befintliga
    företag och nyetableringar
  • Vara kontaktorgan mellan olika parter i supply chain
  • Administrera järnvägstransporter till och från
    Osby Industripark