Vår styrka:

    • • Kompetens inom transport och logistik
    • • Bra samarbete mellan företagen
    • • Samarbete med järnvägsföretag, hamnar
och biltransportföretag
    • • Direkt förbindelse med järnväg till kontinenten