Befintlig Industrispåranläggning
och planerad utbyggnad av industriområdet

Skiss över industrispåranläggning och befintlig verksamhet samt planerad utbyggnad på Industriområde NO. Anläggningen kan utökas med spår in till industrier vid behov.
Blå färg: Befintlig industri
Röd färg: Plats för nyetablering
Brun färg: Lastområde

500.000 kvm

Industriområde Nordost omfattar ca en halv miljon kvm och kan vid behov utökas. I direkt anslutning till riksvägarna 23 och 15 samt nära Europaväg 4. Korta landsvägstransporten som sparar miljön.