Osby Industrispår, VIDA Lossning timmer 2020-03-12

Sågtimmer för vidare transport till Vidas sågverk i Hästveda
Omlastning från järnväg till lastbil