Ny kund: Skogssällskapet

Skogssällskapet lastar massaved för export till Tyskland

Osbytåg: Ett heltåg från VIDA anländer med virke från Halden i Norge.

Omlastning av timmer från vagn till bil

Tåget anländer till Osby Industripark
Ett 320 meter långt tåg med sågtimmer.
Inväxlingen påbörjas
Bilarna börjar lossningen omgående för transport till Vidas sågverk i Hästveda
Stort intresse för denna första lossning av ett så kallat heltåg
Lossning av flera bilar samtidigt
Inväxling av ett heltåg 320 meter 16 vagnar.

Osby Industrispår, VIDA Lossning timmer 2020-03-12

Sågtimmer för vidare transport till Vidas sågverk i Hästveda
Omlastning från järnväg till lastbil

Artikel i Tidningen TÅG

Artikel från tidningen TÅG Bengt Rosén

Bilder från Invigningen

                            

Invigning Osby Industripark

Gert Steneloo, styrelseordförande i Osbytåg, med Mikael Nilsson från Green Cargo vid invigningen av Osby industripark.